About

FOR KEEPS – Samen bouwen aan een plek voor vintage lovers, remakers en treasurehunters.

Duurzamere keuzes maken kan lastig zijn, maar je kan heel simpel beginnen door langer te genieten van wat je hebt. Want we hebben al heel veel moois, en goede ideeën om er meer van te genieten in plaats van steeds iets nieuws, anders of beters te willen. Samen kunnen we een positievere impact hebben op ons eigen leven en de wereld om ons heen, door alle ideeën te delen. For keeps: Together we make the good things last.

 

For keeps: Together we make the good things last.